Qui som?

 

L’ Agrupament Escolta i Guia La Claca és un grup escolta amb una bona colla d’anys d’història. Concretament, la Claca va néixer el 25 de setembre del 1990. Des de la ronda 2011-2012 que ja tenim totes les branques: des de Castors i Llúdrigues fins a Trucaires. Ens trobem a Cassà de la Selva, un poble de 10.000 habitants.

Sta_Ceclina_91_92

El nostre agrupament es caracteritza per aportar uns valors metodològics i ideològics als nois i noies basats en el treball en equip, el respecte envers un mateix i als altres, el país, la natura, les cultures, la convivència, el compromís, el voluntariat, la curiositat, l’esforç, la descoberta, l’estimació, el treball… També es caracteritza per ser un agrupament integrat a la població i amb qui sempre es compta per tirar endavant nous projectes. Es pot dir que és un agrupament relativament gran i que malgrat tot, és molt familiar, ja que els caps i responsables de l’agrupament es mostren comunicatius, propers, responsables i comprensius.

Pel què fa a la ideologia de l’agrupament, aquesta es basa en els fonaments de l’escoltisme: els pilars, la llei escolta i els dinamismes escoltes, els quals tots els agrupaments de Minyons Escoltes i Guies Catalunya compartim. Minyons Escoltes i Guies Catalunya és l’entitat que ens acull i de la qual formem part tot fonamentant-la.

Respecte a la metodologia i, per tal de complir amb els nostres fonaments ideològics, fem diverses activitats que permeten als nens i nenes aprendre diferents valors. Aquestes activitats són els caus de cap de setmana, jocs i dinàmiques, reflexió i treball en equip, treball del compromís personal i amb l’entorn, sortides de cap de setmana tot fent descoberta de l’entorn proper i més llunyà, el treball a partir de projectes escollits pels nois i noies en funció dels seus interessos, fem campaments d’estiu i rutes a peu, amb bicicleta, potenciem l’autonomia, la responsabilitat, i ajudem a desenvolupar els hàbits dels nens i nenes, entre d’altres.

La Claca, fa una bona feina, en el seu entorn social i col·labora constantment amb altres entitats del poble. És un agrupament actiu i que pretén ser-ho per molts anys. Dóna molta vida al seu entorn natural i social i vol ajudar a créixer als nens i nenes de Cassà de la Selva com a persones i ciutadans del món a partir de les premisses de l’escoltisme i de la vida.

El Moviment a Catalunya i al món

logo minyonsMinyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és el moviment escolta i guia més gran de Catalunya. Amb 15.000 membres, aquesta associació educativa en el lleure, dirigida a nens, nenes i joves d’entre 6 i 19 anys, persegueix l’objectiu de formar persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta mitjançant el Mètode escolta.

Per portar a terme aquest projecte, l’organització s’encarrega de formar els caps, és a dir els joves que s’ocupen de l’educació dels nois i les noies i que tots els dissabtes es reuneixen amb ells per portar a terme diferents activitats. En aquestes reunions es fan xerrades, jocs, tallers… en els que, a més de relacionar-se amb persones de la seva edat, els nois i les noies adquireixen els valors pels que aposta el moviment.

L’altre gran espai de trobada són les sortides de caps de setmana i els campaments on els infants i els joves fan excursions, raids, practiquen diferents esports i gaudeixen de l’entorn tot aprenent a valorar-lo i respectar-lo.

Els valors pels que aposta el moviment són tots aquells que afecten la nostra societat: l’ecologia, el tercer món, la pau, el quart món, la interculturalitat, els drets humans… però més enllà d’ensenyar aquests valors, el mètode educatiu de MEG busca la maduració i l’autocreixement dels nois i noies mitjançant l’adquisició d’un compromís individual i una implicació en tot allò que afecta el seu país i la societat que els envolta.

valors

La manera de fer de MEG es basa en organitzar activitats en grups petits ja que és una manera de potenciar la individualitat de cada noi i cada noia. A la vegada, els grups s’estructuren tenint en compte les edats dels nois i noies ja que, d’aquesta manera, es pot aplicar una dinàmica educativa apropiada per cada una d’elles. El grup de nois i noies d’una mateixa edat s’anomena unitat. A mesura que van creixent, els nens i nenes van formant part de les diferents unitats fins acabar el procés educatiu, moment en el que si el jove vol continuar en el moviment pot optar per fer-se cap.

 

A nivell mundial existeix una associació que reuneix tots els escoltes del món i una altra que reuneix totes les noies guies.

La dels nois és l’Organització Mundial del Moviment Escolta (OMMS), que té la seva seu a Ginebra (Suïssa), i la de les noies, l’Associació Mundial de les Guies i Noies Exploradores (WAGGGS) que té la seva seu a Londres. MEG de Catalunya pertany a aquestes dues organitzacions mundials. Tots els membres de les dues associacions es reuneixen cada tres anys en Conferències Mundials separades. Allà es parla del futur de l’escoltisme i guiatge en general. Allà també es fixen les dates i els llocs de les grans trobades internacionals com els Jamboree i els Moots.

wosmwagggs