Presentació

La unitat de Castors i Llúdrigues és la que agrupa els més petits del cau: els seus membres tenen entre 6 i 8 anys. La camisa taronja els identifica. Durant els seus dos primers anys al cau, els Castors i Llúdrigues s’introdueixen a les tècniques bàsiques de l’escoltisme, com ara el muntatge d’una tenda o la orientació en un poble o en l’entorn natural. També adquireixen els valors de l’esforç, la responsabilitat i el respecte. A més, comencen a posar en pràctica el mètode escolta, com ara: organitzant-se en petit grup o treballar a partir d’un projecte, i s’habituen a caminar. A l’estiu, dediquen cinc dies a anar de campaments, on posen en pràctica tot allò après al llarg de la ronda. Totes aquestes activitats les fan sota la supervisió constant dels caps i en un entorn ple de fantasia. Per tot això, compartir és viure és el lema de la unitat.

Mail d’unitat: cills@laclaca.org

Els Castors i Llúdrigues d’aquesta ronda són aquests:

Unitat de CiLL’s de la ronda 2018-2019