Dormir al cau

Dormir a l’AEIG La Clacafoto-dormir

L’AEiG La Claca presta les seves instal·lacions per a dormir en cas de necessitat d’altres agrupaments.

Es tracta d’un local nou, el qual ens ha costat molt d’esforç d’aconseguir, millorar i optimitzar, per tant, demanem el màxim respecte pel lloc.  Es troba a les afores del poble: C/Migdia 7.

Si esteu interessats en venir a dormir al nostre cau cal avisar amb 15 dies d’antelació, enviant un correu a dormir.laclaca@gmail.com, i complir un seguit de normes i complimentar diferents informacions (formulari d’entrada i acceptació de la normativa) que, en cas de no complir-se, suposarien l’exclusió de tornar a venir a dormir al nostre local, a banda de pagar els desperfectes o excessos durant els dies de pernoctació.

Normativa
  • No es pot fumar, llençar cigarretes, ni beure al local ni tampoc davant d’aquest.
  • No es pot fer ús del material, ni del objectes o d’altres que estiguin dins dels caus o a la sala de material. Excepció: petició prèvia a la persona de contacte de La Claca. 
  • No es pot fer un mal ús de l’aigua ni de la llum ja que, a banda de la responsabilitat com a ciutadans, les factures les paga el mateix agrupament.
  • Mai, en cap cas, es podrà ser al cau a l’hora que realitzi cau el propi agrupament, normalment els dissabtes de 16 a 18h de la tarda.
  • Sempre caldrà tancar les entrades i sortides del local amb clau. 
  • Es pot fer ús del pati fins les 22h.
  • El local i el lavabo ha de quedar net i endreçat tal com l’heu trobat. El material de neteja està a la vostra disposició a la sala de material.
  • En cas de emergència cal trucar a la persona de contacte de La Claca.
  • En acabar la jornada caldrà tornar les claus a la persona de contacte de La Claca.

* A canvi de deixar-vos el local, us demanem que ens porteu un fulard del vostre agrupament i el pengeu a l’entrada del cau (excepte si ja n’hi ha un), també ens agradaria que deixéssiu la vostra petjada al llibre de visites amb una nota. 

(*) significa que hi ha un agrupament que utilitzarà els locals que ha decidit poder compartir l’estada.